امروز پنجشنبه , 3 خرداد 1397 ساعت 02:51

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

ایمنی خودرو MVM X33S

ایمنی

طراحی مهندسی بدنه ای سبک و در عین حال مستحکم و تقویت چهارچوب ها و درب های خودرو جهت محافظت بیشتر سرنشینان و تعبیه و بکار گیری دو سیستم ABS و EBD برای ایمنی بیشتر سرنشینان است.