امروز چهارشنبه , 1 فروردين 1397 ساعت 06:18

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

ایمنی خودرو MVM X33S

ایمنی

طراحی مهندسی بدنه ای سبک و در عین حال مستحکم و تقویت چهارچوب ها و درب های خودرو جهت محافظت بیشتر سرنشینان و تعبیه و بکار گیری دو سیستم ABS و EBD برای ایمنی بیشتر سرنشینان است.