امروز چهارشنبه , 1 فروردين 1397 ساعت 06:22

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

ایمنی MVM X22

ایمنی
MVM X22 ز لحاظ ایمنی، با بهره گیری از نسل دوم تکنولوژی چری، به خوبی با شاخص های جهانی این کلاس منطبق است. از نظر طراحی و تجربه رانندگی نیز چری تیگو 3X  قدم فراتر از خودرو های هم نسل خود گذاشته و به عنوان الگویی برای سایر هم رده هایش به شمار می رود.