امروز پنجشنبه , 3 خرداد 1397 ساعت 02:51

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

ایمنی خودروARRIZO

ایمنی

بدنه تقویت شده با لوله های محافظ- 5 ستاره ایمنی-ایربگ جلو-جانبی و پرده ایی و سیتمهای کمکی ترمز و پایداری مانند:EBD-BAS-TCS می باشد .