امروز پنجشنبه , 3 خرداد 1397 ساعت 02:56

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

اطلاعات مشتری در زمان ثبت نام

 • 1.نام*
 • 2.نام خانوادگی*
 • 3.نام پدر*
 • 4.ساکن استان
 • 5.ساکن شهر*
 • 6.محل صدور شناسنامه*
 • 7.شماره شناسنامه*
 • 8.تاریخ تولد*
 • 9.کد ملی*
 • 10.نحوه آشنایی شما با نمایندگی*
 • 11.تلفن تماس*
 • 12.موبایل*
 • 13.نشانی محل سکونت*
 • 14.نشانی ایمیل
 • 15.انتخاب خودرو*
 • 16.رنگ خودرو درخواستی*
 • 17.نحوه پرداخت*
 • نقد اقساط

مدارک احراز سکونت (برای احراز سکونت ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است)

 1. سند ملکی مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
 2. اجاره نامه همراه با کد رهگیری محل مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
 3. جواز کسب معتبر به نام مالک خودرو
 4. گواهی اشتغال به تحصیل فرزند مالک خودرو که به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد
 5. معرفی نامه از محل کارگزینی همراه با دفترچه بیمه معتبر
 6. ارائه سند ملکی یا اجاره نامه به نام همسر مالک خودرو + قبض اب یا برق یا گاز

شرایط ثبت نام و خرید خودرو

 1. متقاضی می بایست فاقد هرگونه چک برگشتی و بدهی در سیستم بانکی گشور باشد در غیر اینصورت نیاز به ارئه ضامن دارد.) این بند شامل فروش نقدی نمی باشد )
 2. ارائه به موقع کلیه مدارک ثبت نام اعم از کپی شناسنامه ، کارت ملی، گواهی امضاء ، پرینت حساب جاری)و نه پشتیبان( و چکها به تعداد اقساط و چک ضمانت الزامیست. بدیهی است تاخیر در تحویل خودرو به دلیل نقص مدارک به عهده متقاضی می باشد .
 3. در صورت وجود مغایرت امضاء در چکهابا گواهی امضاء و عودت پرونده، تاخیر در تحویل خودرو به عهده متقاضی می باشد .
 4. انتخاب رنگ خودرو در زمان ثبت نام انجام می شود و پس از آن به هیچ عنوان تغییر رنگ امکانپذیر نخواهد بود، مگر در مواردی که به علت فورس ماژور ،آن رنگ در کمپانی موجود نباشد و توسط نمایندگی به خریدار اعلام گردد .
 5. هرگونه تاخیر در تحویل خودرو به دلیل عدم تولید خودرو ، عدم حمل به موقع از سوی شرکت به تهران ، وجود ایراد در تولید خودرو ، مسائل مربوط به شماره گذاری ، بازدید پلیس به عهده این نمایندگی نمی باشد و طبق ضوابط و قوانین شرکت در این خصوص عمل خواهد شد .
 6. در صورت عدم تکمیل مدارک در مدت 84 ساعت پس از ثبت نام ایجاد شده تاخیر در مراحل تحویل خودرو در هر بازه زمانی به عهده خریدار می باشد .
 7. مبلغ واریز شده توسط مشتری عیناً به حساب شرکت مدیران خودرو واریز می گردد . در صورت انصراف از طرف خریدار به هر دلیل ثبت نام ایجاد شده ، استرداد وجه طبق ضوابط شرکت مدیران خودرو انجام می گردد .
 8. دارندگان پلاک فکی که بیش از 6 ماه از فک پلاک آنها نگذشته است ، میبایست پس از هماهنگی نمایندگی با خریدار ، با همراه داشتن کارت ملی به مراکز تعویض پلاک مربوطه مراجعه نموده و پلاک خود را دریافت کنند

در صورت وجود هرگونه خلافی پلاک ها ، بدهکاری ، شکایات و....... مسئولیت تاخیر در تحویل خودرو به عهده مشتری می باشد

 1. تحویل کلیه خودرو ها در محل پارکینگ اداره تحویل و یا پارکینگ نمایندگی که توسط نمایندگی اعلام می گردد قابل تحویل می باشد.
 2. انصراف از خرید فقط ظرف 24 ساعت از زمان ثبت نام امکان پذیر می باشد و عودت وجه 30 روز از زمان انصراف می باشد.
 3. پرونده فقط در صورت تکمیل شدن توسط خریدار به شرکت ارسال میگردد و زمان تحویل از آن زمان به بعد محاسبه میشود.